| Suomi  | Englanti | Somali |
Suomen somaliliitto ry, Puh. +358 443449175 fax +358 9 449175, Susitie 2-6, 00800 Helsinki, PL 1002, 00101 Helsinki
Somaliliitto ry Ajankohtaista
Etusivu
Yhdistys
Yhteystiedot
Koulutus
Työllistyminen
Somalikulttuuri
Uskonto
Sosiaalineuvonta
Projektit
Majakka- Beacon
Jäsenyhdistykset
Arkisto
Yhteistyökumppanit
Linkit
Intranet
Sivuhakemisto
 

Suomen somaliliitto kehittää toimintaansa


Vuonna 1996 perustetun Suomen somaliliiton visiona on toimia Suomen somalialaisjärjestöjen osaavana ja luotettavana kattojärjestö. Suomen somaliliitto (SSL) on sen jäsenyhdistysten ja niiden kautta Suomessa asuvien somalialaisten kansalaisjärjestö. Liitto edistää yhteistyössä muiden yhteiskunnan sektoreiden kanssa Suomessa asuvien somalialaisten asiaa ja toimii yhteiskunnallisena vaikuttajana Suomen somalialaisyhteisöä koskevassa päätöksenteossa. Se edistää somalialaistaustaisten mahdollisuuksia kehittyä aktiivisiksi kansalaisiksi oikeuksineen ja velvollisuuksineen. Suomessa on kymmeniä somalialaisten yhdistyksiä ja Suomen somaliliitto huolehtii yhdistysten välisestä yhteistyöstä. Somaliliiton edustajat osallistuvat keskusteluihin viranomaisten ja muiden yhteiskunnallisten tahojen kanssa. Lisäksi tavoitteena on olla yhteinen edunvalvoja ja asiantuntijaresurssi sekä kulttuurinen ja taloudellinen sillanrakentaja Somalian ja Suomen välillä.
Maahanmuuttajajärjestöillä on mahdollisuuksia tukea maahanmuuttajien työllistymistä paitsi työllistämällä heitä itse, myös vaikuttamalla asenteisiin ja tuomalla järjestöjen näkökulmia julkisen keskustelun piiriin. Suomen somaliliitto on jo järjestänyt jäsenilleen seminaareja ja koulutusta suomalaisen työelämän pelisäännöistä ja työnhausta. Myös työnantajilla on mahdollisuus kysyä neuvoa somaliliitosta maahanmuuttajien työllistämistä koskevissa asioissa.
Yksi liiton keskeisin toiminta periaate on ollut ennakkoluulojen vähentäminen ja suhteiden lähentyminen maahanmuuttajien ja suomalaisten välillä. Lisäksi somaliliitto toimittaa somaliankielisen lähiradion, Radio Warsanin kanssa viikossa työelämään liittyvää ohjelmaa, jossa kerrotaan mm, avoimista työpaikoista, koulutus-mahdollisuuksista ja ajankohtaisista asioista suomalaisessa yhteiskunnassa.
Suomen somaliliiton toiminnan kehittäminen Somaliliiton lähivuosien painopisteenä on aktivoida jäseniään. Kunnallispolitiikassa on ollut mukana somalialaistaustaisia jo vuosien ajan ja viime eduskuntavaaleissa ensimmäinen somalialaistaustaisen kansanedustajan läpimeno lähes onnistui. Somaliliitto on tukenut ehdokkaita heidän pyrkimyksissään vaikuttaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin niin kunta- kuin kansallisellakin tasolla. Tarkoitus on saada mukaan toimintaan myös nuorempaa sukupolvea, joka on hyvää vauhtia juurtumassa suomalaiseen yhteiskuntaan, ja jonka valmiudet toimia kansalaisyhteiskunnassa ovat vanhempiaan paremmat.
Tavoitteena on osallistuttaa nuoria liiton toimintaa niin, että he tuntisivat liiton omakseen. Toisena somaliliiton painopisteenä on kehittää edelleen viranomaisyhteistyötä sekä jäsenten yhteiskuntatietoisuutta tukemalla jäsenten kotouttamisprosessia. Somaliliiton näkemyksen mukaan tulevaisuuden kuva kotoutumisen osalta on pääosin valoisa. Kenties suurin haaste kotoutumisessa on nuorten moni¬kulttuurisen identiteetin vahvistaminen mm. tukemalla somalian kielen ja somalialaiskulttuurin asemaa Suomessa.


Uutiset
Ajankohtaista
Julkaisut
Naisten sivut
Nuorten sivut
Lasten
sivut
News in Audio
Palaute   Alkuun   © Suomen Somaliliitto ry